Salgs- ogleveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle kurser, projekter, tilbud, opgaver, workshops, rådgivning og andet som Digital Markedsføring ApS er involveret i.

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. Ved at tilmelde sig kurser eller godkende tilbud godkendes samtidig nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Priser

Alle priser er opgivet i danske kroner og det er tydeligt angivet, om priser er med eller uden moms.

Betaling

Al betaling sker ved fremsendelse af faktura på e-mail.

Fakturaen skal betales senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.

Betales senere end aftalt, er Digital Markedsføring ApS berettiget til at opkræve morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

Tilmelding og deltagerantal

Tilmelding igennem hjemmesiden til kurser og arrangementer, sker som en forhåndstilmelding. Efter forhåndstilmeldingen fremsendes en bekræftelse på at tilmeldingen er godkendt. Der kan gå op til 48 timer før denne bekræftelse afsendes.

Tilmeldingen til kurser er først endeligt bekræftet, når fakturaen er betalt.

Ved færre end 4 tilmeldte på et kursus, forbeholder vi os retten til at flytte og sammenlægge kurser.

Overtegning

Ved mange samtidige tilmeldinger kan kurser nå at overtegnes inden datoen lukkes. Det præcise tilmeldingstidspunkt for hver deltager registreres ved tilmelding. I dette tilfælde tilmeldes deltagere efter “først til mølle” og resterende deltagere kontaktes for at arrangere en anden kursusdato. Digital Markedsføring ApS kan ikke holdes ansvarlig for overtegning af kurser.

Fortrydelsesret og afbestilling af kurser, workshops, master classes, etc.

For halv- og heldags arrangementer (f.eks. kurser, seminarer, workshops, master classes, etc.) gælder:

Tilmelding er bindende. Tilmeldingen er dog først endeligt godkendt når den er bekræftet af Digital Markedsføring ApS.

Ved afbestilling indtil 30 dage før start refunderes 75% af deltagergebyret. Herefter og frem til 14 dage før start refunderes 50% af deltagergebyret. Efter dette tidspunkt faktureres det fulde beløb, for at dække omkostninger til afholdelse.

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt via mail til hej@digitalmarkedsfoering.dk og være Digital Markedsføring ApS i hænde senest kl. 12.00 på dagen for de ovenfor angivne frister.

Overdragelse af deltagelse

Det er muligt for tilmeldte deltagere at overdrage deltagelsen til en kollega, når den tilmeldte deltager selv er forhindret i at møde op. Overdragelse skal ske skriftligt via mail til hej@digitalmarkedsfoering.dk og indeholde oplysninger om navn, titel, e-mail og virksomhed. Det er ikke muligt at overdrage betalingsansvaret.

Forbehold

Digital Markedsføring ApS tager forbehold for eventuelle ændringer i program, tid og sted. Vi forbeholder os retten til at aflyse eller flytte kurser med for få deltagere eller stort frafald f.eks. grundet sygdom.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på via e-mail til hej@digitalmarkedsfoering.dk.

Udstedes kursusbeviser?

Det muligt at modtage et kursusbevis for din deltagelse. Ønsker du et kursusbevis bedes du anmode om dette ved deltagelsen på kurset.

Kursusbeviset fremsendes pr. e-mail.

Det er et krav for udstedelse af kursusbevis, at du har deltaget i hele undervisningstiden.